fbpx

Ett problem jag stötte på en gång var att vitbalansen inte förändrades när jag synkade den. Den bild jag utgick ifrån hade bra vitbalans men trots att jag markerade övriga bilder och valde att synka enbart vitbalansen så ändrades inga värden.

Vad beror det här på? Jo, om vitbalansen står på "As shot" på den bild som är referensbild fungerar inte synkningen. Du måste ändra till "Custom" och sedan genomföra synkningen för att få den att fungera.