fbpx

När jag tog upp en äldre bild i Lightroom 4 fick jag en aha-upplevelse när jag lät den nya rawmotorn hantera min bild. Jag har försökt återskapa det ögonblicket i en film där jag visar vilken skillnad det blir när man användar de nya algoritmer som Adobe tagit fram för att på ett bättre sätt tolka RAW-filer.